Du er her:   >   Forside   >   Sektioner   >   Ekstrudering og Termoformning   >   Referater   >   23-06-06
 
Tekst og billeder kan indsættes her
Bestyrelsesmødet den 23. juni 2006
Referat


pkt. 1
Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt.
 
pkt. 2
Gennemgang af referat fra møde den 28. marts hos NKT Cables i Asnæs.
Blev godkendt.
 
pkt. 3
Evaluering af forårsmødet den 28. marts hos NKT Cables

28 deltagere! Der var enighed om, at det var et godt møde med et pænt fremmøde.
 
pkt. 4
Årsmøde 2006 – den 21/22. september i Sverige

Programmet blev vedtaget.  Dog nævnte DP, at det var en god idé, at opsamlingssted blev hotellet i Helsingør, idet bussen skal med færgen over Helsingør-Helsingborg. Det blev vedtaget.
JB laver programmet færdigt med Ken Mark til udsendelse i august. Der er en forventning om en lige så stor tilslutning som til Battenfeld-turen til Tyskland i efterår 2005 (ca. 42 deltagere). Skulle det modsatte vise sig at blive tilfældet, var der enighed om, at vi evt. kan tilbyde interesserede fra andre sektioner at deltage i turen!
Der satses på samme deltagergebyr pr. person som ved Battenfeldturen, nemlig ca. kr. 1500! Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne bemyndigelse til at bruge kr. 10.000 fra sektionsbeholdningen til sektionsaktiviteter – dvs. evt. nedbringelse af deltagergebyret!
Johnny har allerede forhåndstilmeldt min. 4 fra Uponor – inkl. Johnny selv! – og Jens Johansen fra AMU-Syd har tilmeldt 2!
På valg i september er Jan, Dorthe og Johnny, som alle er indstillet på genvalg. Derudover er suppleanten på valg! Sektionens delregnskab viser en saldo pr. 26. juni 2006 på kr. 28.107,01. Det blev emailet til bestyrelsen den 26. juni!
                  
pkt. 5
Eventuelt

JB oplyste, at det blev besluttet på Termoformsektionens årsmøde den 16. juni, at sektionen igen ville undersøge, hvorvidt man kunne fusionere med anden sektion – evt. Ekstruderingssektionen, på baggrund af for ringe fremmøde til årsmøderne bl.a.! JKM gentog – som ved tidligere lignende henvendelse – at han mener, at Ekstruderingssektionen skal forblive sig selv, fordi det er i dette forum, faglige og sociale netværk dannes. Øvrig bestyrelse var enig heri. JB nævnte endvidere, at Termoformsektionens bestyrelse vil henvende sig med et forslag om, at såfremt sektionerne ikke kan/vil fusionere, så kunne alternativet
være, at sektionerne slog deres faglige møder – og evt. studierejser - sammen og fandt fællesnævnere, dvs. indlæg af fælles interesse for sektionerne f.eks. om formiddagen, og så splittet op i indlæg af interesse for den enkelte sektion om eftermiddagen! – brev følger fra Termoformsektionens bestyrelse herom!
                  
pkt. 6
Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 21. september – efter Rapid-besøget og inden middagen kl. 19.00!
 


Del denne sideModtag nyheder fra Plastindustrien


Plastindustrien giver dig muligheden for at få nyheder om præcis de emner, som er relevante dig for.

Du kan se endnu flere muligheder og læse mere om de enkelte nyhedsbreve her.

Nyhedsbrevet der giver dig det samlede overblik

Til pressen fra Plastindustrien

Presseklip. Det skriver andre medier om plast og plastbranchen

Følg med i udviklingen på miljøområdet

Nyheder fra de danske plastvirksomheder

Få en mail, når der er ledige jobs i branchen

Vores miljøchef blogger om plast, kemi og forbrugerspørgsmål

Navn

E-mail


Om os

 

Plastindustrien arbejder blandt meget andet for at udvide befolkningens kendskab til plast og styrke branchens konkurrenceevne og omdømme. 
 

Kontakt os

 

Vesterbrogade 1E, 3.
1620 København V
Mail: pd@plast.dk
Telefon: 3330 8630