Du er her:   >   Forside   >   Sektioner   >   Ekstrudering og Termoformning   >   Referater   >   18-01-06
 
Tekst og billeder kan indsættes her
Bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar, Uponor i Hadsund

Dagsorden:

 
pkt. 1         
Godkendelse af dagsorden
                                         
Blev godkendt.
 
pkt. 2
Gennemgang af referat fra møde den 24. juni 2005 
Blev godkendt.
 
pkt. 3
Standardvilkår for virksomheder, der extruderer (plastforbrug > 5 tons/dag) 
v/chefkonsulent Kristina Elvebakken, Plastindustrien
Efterfølgende er referat v/Kristina Elvebakken (også sendt via email 19. januar):
 
KE fortalte om det kommende arbejde vedr. udarbejdelse af standardvilkår for virksomheder, der sprøjtestøber, ekstruderer (herunder kalandrerer), termoformer og EPS-forarbejder, og som forbruger med end 5 tons plastmateriale pr. dag.
De kommende standardvilkår betyder, at godkendelsespligtige termoplastvirksomheder fremover vil blive reguleret ved ens vilkår i modsætning til i dag, hvor tilsynsmyndighederne udarbejder individuelle vilkår for de enkelte produktionssteder.

Standardvilkårene får ingen konsekvenser her og nu for virksomheder med eksisterende godkendelser, men får betydning ved nyetablering samt ved ændringer/udvidelser. På sigt vil standardvilkårene få betydning, når retsbeskyttelsen for eksisterende godkendelser udløber (efter 8 år) og skal revurderes.

Miljøstyrelsen (MST) er ansvarlig for standardvilkårsarbejdet, men har rettet henvendelse til Plastindustrien for at få praktisk/teknisk input fra branchen, således at der kan udarbejdes nogle fornuftige vilkår, som er til gavn for både myndigheder og industrien. Fra industriens side skal vi være opmærksomme på, at standardvilkårene ikke vil blive benyttet som en anledning til at skærpe miljøkravene.

Det ”officielle” standardvilkårsarbejde med MST vil formentlig gå i gang i marts og vil i praksis foregå ved, at MST nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra MST, KL og PD, herunder fra virksomhederne. Denne arbejdsgruppe vil herefter mødes jævnligt og i fællesskab diskutere præcis de aktiviteter/virksomheder, der vil blive omfattet af standardvilkårene, og ikke mindst formulere de miljøkrav, virksomhederne via standardvilkårene skal efterleve under hensyntagen til eksisterende vejledning mv.

PD vil dog allerede nu forberede sig på arbejdet, eftersom erfaringerne fra standardvilkårsarbejdet for fiberarmering af hærdeplast har vist, at det er væsentligt, at vi fra industriens har et godt overblik og detaljeret (praktisk/teknisk) kendskab til processerne/miljøpåvirkningerne på de enkelte produktionssteder for at kunne vurdere den rette udformning af vilkårene.

Som et vigtigt led i denne forberedelse bad KE bestyrelsen om at:
* Sende vilkårsdelen i de eksisterende miljøgodkendelser til KE/PD snarest muligt; herved kan PD skabe sig et overblik over ”reguleringsniveauet”/kravene i eksisterende godkendelser
 
* Overveje og meget gerne sende navnet på en relevant kontaktperson i virksomheden til KE/PD; her tænkes på personer, som evt. kan bidrage til standardvilkårsarbejdet, enten direkte i MST’s arbejdsgruppe eller i en følgegruppe el.lign.
 
KE oplyste, at hun fra MST får en liste over de godkendelsespligtige termoplastvirksomheder, og at hun den vej rundt ville tage kontakt til de øvrige relevante termoplastvirksomheder. 
 
Bestyrelsen anførte, at Ekstruderingssektionen snarest muligt bør skabe sig et overblik over ”reguleringsniveauet” i sektionen, således at vi ved, hvor vi står og dermed bedre kan sætte os et mål for, hvad vi skal arbejde hen imod.

På forespørgsel fra bestyrelsen om PD’s mål og tanker vedr. reguleringsniveauet i standardvilkårene, svarede KE, at PD som udgangspunkt vil gå efter den laveste fællesnævner i fht. det eksisterende reguleringsniveau (ud fra målsætningen om, at der ikke skal være tale om skærpelser), men at man også må gøre sig klart, at standardvilkårene som udgangspunkt vil blive udarbejdet på baggrund af den gældende praksis/viden i dag, og at flere af de eksisterende miljøgodkendelser måske er af ældre dato.
 
PD vil dog under alle omstændigheder arbejde for, at standardvilkårene bliver enkle og praktisk håndterbare og ikke fører til skærpelser - og dermed ekstra udgifter - for virksomhederne i fht. i dag.
 
KE afsluttede med at sige, at hun/PD følger op med yderligere information om standardvilkårsarbejdet, så snart der foreligger yderligere information herom fra MST.
 
pkt. 4         
Forårsmøde 2006 (dato/tid og sted (Sjælland) samt indlæg/temaer)

Dato/tid: 
Mødet blev fastsat til tirsdag den 28. marts kl. 11-15.00. Forinden afholdes bestyrelsesmøde kl. 10-11 med bl.a. planlægning af årsmødet den 21/22. september eller 28/29. september! JB vender tilbage med endelig dato, når Andertech er blevet kontaktet. 
 
Sted:
Følgende steder blev foreslået: Melitek (er blevet kontaktet 23.01. af JB. Kan ikke lade sig gøre, fordi virksomhedens 2 direktører Kim og Jesper er på messe den 27-29. marts)! Derudover blev Codan Gummi (www.codan.com) i Køge foreslået (kan heller ikke lade sig gøre i foråret) samt NKT, Brøndby Strand, som JB kontakter.
Indlæg (2 stk):
* Brug af IPR/IP (hvad er immaterielle rettigheder)? – JB afventer svar fra potentiel indlægsholder fra Patent- og Varemærkestyrelsen!
* Hvad kan en teknisk designer bidrage med? – JB afventer svar fra Danmarks
Designskole i København om potentiel indlægsholder (evt. lederen af skolens industriel design-afdeling samt en industriel design-studerende)!
                  
pkt. 5         
Årsmøde 2006 (dato/tid og sted)
Årsmødet blev fastsat til den 21/22. september eller den 28/29. september, idet JKM ikke kan de to første uger i september. JB undersøger, hvorvidt Andertech evt. vil sponsorere en studierejse til virksomhedsbesøg i Sverige, inkl. evt. besøg hos Hydro Polymers og Borealis i Stenungsund samt Primo i Sverige.
 
pkt. 6         
Eventuelt – Der fremkom intet under dette punkt!
 
pkt. 7         
Dato for de 2 næste bestyrelsesmøder blev fastsat til:

 
1)      Den 28. marts kl. 10-11 (se under punkt 4)
2)      Den 23. juni kl. 10-12 i Plastindustrien med frokost kl. 12.30 i Grøften i Tivoli!
 
Referent: Joan Bøgh


Del denne sideModtag nyheder fra Plastindustrien


Plastindustrien giver dig muligheden for at få nyheder om præcis de emner, som er relevante dig for.

Du kan se endnu flere muligheder og læse mere om de enkelte nyhedsbreve her.

Nyhedsbrevet der giver dig det samlede overblik

Til pressen fra Plastindustrien

Presseklip. Det skriver andre medier om plast og plastbranchen

Følg med i udviklingen på miljøområdet

Nyheder fra de danske plastvirksomheder

Få en mail, når der er ledige jobs i branchen

Vores miljøchef blogger om plast, kemi og forbrugerspørgsmål

Navn

E-mail


Om os

 

Plastindustrien arbejder blandt meget andet for at udvide befolkningens kendskab til plast og styrke branchens konkurrenceevne og omdømme. 
 

Kontakt os

 

Vesterbrogade 1E, 3.
1620 København V
Mail: pd@plast.dk
Telefon: 3330 8630